Schimmert secretariaat@kerststallendorp.nl 17 tot en met 31 december 2023

Cecele Marieke en Sophie Galerij

Vrije gift

Een digitale “vrije gift” voor Kerststallendorp Schimmert! 

Als u een vrijwillige gift wilt overmaken, kunt u dat doen door hier te klikken

of

middels de QR-code (indien u méér dan €0,50 wilt doneren ivm bankkosten).